Ürün Kalitesi Fiziksel Özellikler Test Metodu
Renk Mavi
Erime Akış Hızı (G/10dk)(±%10) 12 TS EN ISO 1133 (230°C-2,16 kg)
Yoğunluk (G/cm3)(±%2) 0,93 TS EN ISO 1183-1 Metod A(23°C)
Yığın Yoğunluğu (kg/M3)(±%2) 590
Boyut (mm) 3-5 TS EN 15348:2007 EK A
Q Bag Ağırlığı (kg) 1.200 -1.400
Menü