Ürün Kalitesi Fiziksel Özellikler Test Metodu
Renk Gri
Erime Akış Hızı (G/10dk)(±%10)  1 TS EN ISO 1133 (190°C-5 kg)
Yoğunluk (G/cm3)(±%2)  0,95 TS EN ISO 1183-1 Metod A(23°C)
Yığın Yoğunluğu (kg/M3)(±%2)     590
Boyut (mm)  3-5 TS EN 15348:2007 EK A
Q Bag Ağırlığı (kg) 1.200 -1.400
Menü